Osmanlı Alem
Cami Aksesuarları
Mihrap Nedir ?
Mihrap Nedir ?

Mihrap Nedir

Mihrap Nedir? Cami ve mescitler ile namazgahlarda kıble yönünde belirleyici mimari öğe. İmamın önünde durduğu bölüm. Genellikle etrafı çerçevelenmiş,
duvarda küçük bir girinti biçiminde yapılmıştır mihrap | Mihrap Ne Demek? | Mihrap Nasıl Yapılır?

Mihrap Nasıl Yapılır

Mihrab, günümüzde genellikle caminin kıble duvarı oyuk şekilde inşa edilerek ve çevresi de yazı veya diğer süs unsurları ile süslenerek yapılır. Çini, mermer veya ahşaptan yapılan ve sanatdeğeri oldukça yüksek mihraplar vardır. Cami zemininden 15-20 cm. yüksek yapılanlarına da rastlanır.

Mihrap' ın tarihçesi

Mihrabın camilere günümüzdeki şekliyle girmesi Emeviler devrine kadar dayanmaktadır. İlk zamanlarda, yani; Peygamber döneminde kıble, mihrab ile değil, renkli bir çizgi veya üzerinde belirli işaretler bulunan bir taş levha gibi herhangi bir işaret ile gösterilmekteydi.

Emeviler devrinde camilerin ayrılmaz bir unsuru olarak dini hayata giren mihrablar, Selçuklular ve özellikle Osmanlılar zamanında yapılan taş ve çini çeşitleriyle diğer İslam ülkelerinin hiç birinde görülmeyen bir değişiklik arzetmiştir.

Bilhassa Bursa'daki Yeşil Camii'nin mihrabı, Selçuklular devrinde bile rastlanmayan bir zenginlik ve ve ihtişam gösterir. Ayrıca bu caminin çinili mihrabı kendi cinsleri arasında en büyük ölçüde yapılmış olanıdır. Mihrap Nedir?

Mihrap Ne Demek ?

Mihrap Nedir ? Mihrap Nedir ? Mihrap Nedir ? Mihrap Nedir ? Mihrap Nedir ? Mihrap Nedir ?

Tasarım: Melih KIZILAY