Osmanlı Alem
Cami Aksesuarları
Cami Minare Ustası
Cami Minare Ustası

Cami Minare Ustası

Minareler, camilerin vazgeçilmez bir unsurudur. Minarenin yapılış şekli, sağlamlığı ve estetik anlamda cami ile bütünlük sağlaması önemlidir.

"Minare yapımında dikkat edilecek detaylar hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olunması önem arz eder."

Yerden metrelerce yükseklikte bulunan bu yapılar, eski dönemlerde temelden örme sistemi kullanılarak yapılırdı. İslamiyet’in önemli yapıları olan minarelerin inşasında hem tahta hem de taş briketler kullanılmıştır. O dönemlerde minarelerin yükseklikleri daha düşüktü ve kullanılan malzemelerin yetersizliği nedeniyle çok detaylı ve sağlam tasarımlar bulunmamaktaydı.

Taş briketlerin arasına harç yerleştirilerek birleştirilirdi. Bu şekilde yükselen minareler geçmişteki koşullara göre inşa edildiği için sağlamlık konusunda yetersiz kalmıştır. Olumsuz hava koşullarına karşı dayanım gücü zayıf kalmıştır.

Fakat günümüzde artık beton kullanılarak ve farklı demir bağlama yöntemleri ile daha sağlam minareler inşa edilebilmektedir. Minare yükseklikleri de camilerin büyüklüğüne göre hesaplanıp, teknoloji ve ustalıkla birleşerek ortaya muazzam eserlerin çıkmasını sağlamıştır. 
Günümüz teknolojisiyle malzeme çe
şitliliği artmış ve alternatif yöntemler gelişmiştir. Teknoloji ve minare ustalarının tecrübeleri ile artık daha sağlam ve estetiğe önem verilmiş minareler görmekteyiz.

Minare ustası, minare yapımı aşamasında çalışğı mühendisin planlarına uyum sağlayarak ilerler. Minare ustası’ nın tecrübesi, minare yapım aşamasına büyük katkılar sunar. Caminin diğer yapılarına oranla daha riskli bir meslek grubuna sahip olan minare ustası, minarenin tamamlanması ve bakımlarını üstlenebilecek nitelikte olmalıdır.  İnşaatına başlamadan önce gerekli bütün tedbirler alınmalı ve güvenlik sağlanmalıdır.

Metrelerce yükseklikte bulunan bu yapıların tarihine bakılacak olursa, eski dönemlerde alem ve petek formları daha uzun inşa edilmekteydi. Günümüzde, cami ile orantılı olarak standartta yakın inşa edilmektedir. Minarenin uzunluğu da yine caminin büyüklüğüne oranlanarak belirlenmektedir. Minarenin iç ve dış yapım süreci, cami ustası ve minare ustası ile koordineli şekilde yürütülmektedir. Sistemli ve özverili bir çalışma gerektiren minare yapımı inşaatı, işinin ehli kişilerce yapılması elzemdir.

Minare ustası

işini seven ve cami gibi kutsal bir mekânın manevi değerinin farkında olması, işini daha güzel yapmasına zemin hazırlar. Minare ustaları, yüzyıllar öncesindeki devletlerin: Selçuklu mimarisi, Osmanlı dönemi mimarisi gibi alt örnekleri benimseyerek daha verimli ve görsel çalışmaların ortaya çıkmasını sağlar.

Kendini bu minvalde yetiştirmiş minare ustası, vizyon ve kültür altyapısını sentezleyerek olgunlaşır ve günümüz teknolojisini kullanarak; sağlam, estetik, orantılı ve kullanışlı minareleri günümüze kazandırır.  

Cami Minare Ustası Cami Minare Ustası Cami Minare Ustası Cami Minare Ustası Cami Minare Ustası Cami Minare Ustası

Tasarım: Melih KIZILAY