Osmanlı Alem
Cami Aksesuarları
Alem Nedir
Alem Nedir

Alem Nedir ?

 Türk İslam mimarisinde cami, medrese ve türbe gibi benzeri yapıların yüksekte bulunan kısımlarının (kubbe ve minare külahları) üzerine takılan, farklı şekillerdeki süslemelerdir. Ayrıca, minberler ve şadırvanlar gibi mimari formların çatıları üzerine süs veya mimari unsur olarak yerleştirilen tepeliklerdir.

 Alem, aynı zamanda Osmanlılarda, silah olarak kullanılan bir çeşit baltadır. Farklı şekilleri vardır. Uçları dar yüzlü bir kama veya süngü şeklinde mızrak gibi uzun saplı bir silah olup, mızrak vazifesi de görür.

 Tarihi gelişim aşamasında bazılarının üzerinde  altın veya gümüş  kakma lı yazılara ve süslemelere rastlanmıştır. Alemlerin geçmişten günümüze, uçları sivri ay şeklinde yukarı doğru, uçları yukarı ve iki yana doğru sivrilen, ucu konik gibi genişten dara doğru sivrilen birçok çeşidi bulunmaktadır.

 Alemler, çeşitli madenlerden üretilebilmektedir. Yüzeyine farklı kaplamalar kullanılabilmektedir. Parlaklığını uzun süre koruyabilecek bazı işlemlere tabi tutulurlar. Üzerine monte edilecek yapıların büyüklüğüne göre farklı alem ölçüleri bulunmaktadır.

Alemler, Cami mimarisindeki en kıymetli detaylardan biridir.

Kubbe Alemi Nedir ?Alem Neden Takılır ?

Alem Nedir Alem Nedir Alem Nedir Alem Nedir Alem Nedir Alem Nedir

Tasarım: Melih KIZILAY