Osmanlı Alem
Cami Aksesuarları
Alemin Tasavvuftaki Yeri
Alemin Tasavvuftaki Yeri

Alemin Tasavvuftaki Yeri?

 İslam'da alem, hilal şeklinde benimsenmiş ve günümüze kadar bu şekilde gelmiştir. Dinimizde inanç tamamen soyuttur.
Sembollere, şekillere anlam yüklenmemiştir fakat hilal simgesinin VII. yüzyıldan itibaren İslam dünyasında kullanıldığı görülmektedir. Eski Türklerde İslam'ın simgesi olarak benimsenmiştir.

 Örnekleme açısından, Alpaslan 1064'te Ani'yi fethedince katedrali, camiye çevirmiş ve kubbesinde bulunan büyük haçı indirip yerine Ahlat'tan getirtilen büyükçe bir hilal yerleştirmiştir. Camilerin minareleri ve kubbelerinde hilal şeklinde alemler kullanılmaya başlanmıştır. Hilal ile ilgili iki tane rivayet vardır:

1. İbn Hacer'in rivayetine istinaden, Hz. peygamber Medine'ye gelen Şad İbn. Malik'e kavmine götürmesi için üzerinde hilal simgesi bulunan siyah bir bayrak vermiştir.

2. Selahaddin-i Eyyubi, Haçlıların elinden Kudüs'ü aldığı vakit, kubbetus sahra üzerideki haçı indirip yerine hilal şeklinde bir alem yerleştirmiştir.

Alemin Tasavvuftaki Yeri Alemin Tasavvuftaki Yeri Alemin Tasavvuftaki Yeri Alemin Tasavvuftaki Yeri Alemin Tasavvuftaki Yeri Alemin Tasavvuftaki Yeri

Tasarım: Melih KIZILAY