Osmanlı Alem
Cami Aksesuarları
Kubbe Nedir, Nasıl Yapılır
Kubbe Nedir, Nasıl Yapılır

Kubbe Nedir

Kubbe mimarisinde zirveye Osmanlı mimarları ulaşmıştır ve neoklasik dönem mimarisinde bile bu zirvenin üzerine çıkılamamıştır. Kubbenin yapılmasındaki ideal olan mekan bütünlüğünü temin etmekle, mimarideki son şeklini Osmanlı mimarları vermiştir.

Abanma ve taşımadaki problemlere rasyonel çözümleri de Osmanlı mimarisi getirmiştir. Türk mimarisi, ana mekanda geometrik ve köşeli, üst yapıda kubbeye uygun olarak dairevi ve kürevi biçimleri anlayış içinde tatbik etmiş mekan içindeki dayanakları görünür hale getirdiği gibi dış payanda sistemi ile kubbe ağırlığını toprağa kadar götüren kademeli teşkilatı gerçekleştirmiştir. Osmanlı medeniyetinin merkeziyetçi dünya görüşüne uygun olarak

Kubbe Nasıl Yapılır?

Kubbe Nedir, Nasıl Yapılır Kubbe Nedir, Nasıl Yapılır Kubbe Nedir, Nasıl Yapılır Kubbe Nedir, Nasıl Yapılır Kubbe Nedir, Nasıl Yapılır Kubbe Nedir, Nasıl Yapılır

Tasarım: Melih KIZILAY