Page 10 - Cami Aksesuarları Katalog 2018
P. 10

Alem sabitleme Flanşları         Alem hava çıkış kanalları

                                            4
                                    5          Alemin içindeki 6 cm çapında demir boru
                                         2
                                          100cm veya 150cm arası yüksekliği 5cm
                            Kubbe hava çıkış boruları  çapında 2mm kalınlığında demir boru
                                         1
                                       3      Kimyasal Dübel


                   Paslanmaz Trifon Vida
                                                                     Slikon             6       7
                                                                    8


     1- 100 cm veya 150 cm arası,yüksekliği, 5 cm çapında genişliği ve     5- Alemin flanşında bulunan deliklerden hil yardımıyla 10 cmden
     2mm kalınlığında demir boru bırakılmalıdır.                kısa olmayacak şekilde delikler oluşturulmalıdır.


     2- Alem içindeki 6cm iç çapındaki demir boruyu kubbedeki          6- 5 numarada oluşturulan delikler hava yoluyla temizlendikten
     1 numaralı 5cm çapındaki demir boruya monte edilmeli.
                                           sonra kimyasal dübel(Epoksi) sıkılmalıdır.
     3- İki adet kubbe hava çıkış borusu bırakılmalıdır. Hava çıkış
     boruları alem üzerindeki hava çıkış kanallarında hava sirkülasyonu     7- Epoksi sıkılan deliklere 10cm lik paslanmaz trifon vida monte
     sağlar.                                  edilmelidir. Monte edilen vidaların üzerine tekrardan poliüretan
                                           mas k sıkılmalıdır.
                                           ma
     4- Kubbe Alem hava çıkış kanalları 3 numaraları hava çıkış
     borularınındaki pis havayı tahliye etmektedir. Kubbe alem         8- Son işlem olarak Alem ile kubbenin birleşme noktasına
     Hava kanalları su geçirmeyecek şekilde fiberglassdan üre lmiş r.      hava almayacak şekilde poliüretan mas k çekilmelidir.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15